અમદાવાદ માં લગ્નના સ્થળો

0

Shanti Chambers, Ashram Rd, Shreyas Colony, Navrangpura, Ahmedabad

1 ઇન્ડોર જગ્યા150 લોકો

ભોજનનો પ્રકાર: Chinese, Bengali

ખાસ લક્ષણો: Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ, હિટીંગ

#1st Floor, Sachet 4, Prernatirth Derasar Road, Jodhpur Satelite, Ahmedabad

1 ઇન્ડોર જગ્યા550 લોકો

ખાસ લક્ષણો: બાથરૂમ

Gurudwara Govinddham Lane, Thaltej, Ahmedabad

1 ઇન્ડોર જગ્યા500 લોકો

ખાસ લક્ષણો: Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, બાથરૂમ

A-102, Ganesh Meridian, S. G. Highway, Ahmedabad

2 ઇન્ડોર જગ્યાઓ400, 600 લોકો

ખાસ લક્ષણો: બાથરૂમ

Sunrise park, Vastrapur Lake, Gurudwara Road, Bodakdev, Ahmedabad

3 ઇન્ડોર જગ્યાઓ60, 90, 130 લોકો

ખાસ લક્ષણો: બાથરૂમ

26, ISRO Colony Rd, Ramdevnagar, Opp. Karnavati Club, Ramdev Nagar, Ahmedabad

1 ઇન્ડોર જગ્યા40 લોકો

ભોજનનો પ્રકાર: Multi-cuisine

ખાસ લક્ષણો: Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ

Prasang Presidency, RCTI Collage Road, Ghatlodia, Ahmedabad

3 ઇન્ડોર જગ્યાઓ અને 1 આઉટડોર જગ્યા\n300, 450, 600, 2000 લોકો

ભોજનનો પ્રકાર: Multi-cuisine

ખાસ લક્ષણો: Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ

Opp. Asopalav House, Near Cross, Satellite Rd, Shivranjani, Ahmedabad

1 આઉટડોર જગ્યા1500 લોકો

ખાસ લક્ષણો: સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ

Ashram Road, Vishalpur, Ellisbridge, Ahmedabad

1 ઇન્ડોર જગ્યા50 લોકો

ખાસ લક્ષણો: Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, બાથરૂમ

Near Chanakyapuri Bridge, Ghatlodia, Ahmedabad

Indoor space

Capacity350 – 900 લોકો

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, વેજ₹ 800/વ્યક્તિમાંથી

Indoor space

Capacity200 – 350 લોકો

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, વેજ₹ 550/વ્યક્તિમાંથી

1st Floor, Parishram Elegant, Science City Road, Sola, Ahmedabad

1 ઇન્ડોર જગ્યા400 લોકો

ભોજનનો પ્રકાર: Chinese, Indian

ખાસ લક્ષણો: સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, બાથરૂમ

Shree Balaji Agora Mall, Agora Mall, 200 Ft. Ring Road, Between Tapovan and Bhat Circle, Motera, Sughad, Ahmedabad

2 ઇન્ડોર જગ્યાઓ200, 700 લોકો

ભોજનનો પ્રકાર: Multi-cuisine

ખાસ લક્ષણો: Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ

Swarkar Shree Kshemu, Divetiya Amphitheater Nr. Vastrapur Lake, Vastrapur, Ahmedabad

1 આઉટડોર જગ્યા2500 લોકો

ભોજનનો પ્રકાર: Multi-cuisine

ખાસ લક્ષણો: સ્ટેજ, બાથરૂમ

S G Highway Road, Bodakdev, Bodakdev, Ahmedabad

2 ઇન્ડોર જગ્યાઓ અને 1 આઉટડોર જગ્યા\n70, 200, 5000 લોકો

ખાસ લક્ષણો: Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ, હિટીંગ, સંગીતના સાધનો

B/s Zydus Hospital Rd, Hebatpur Road, S. G. Highway, Thaltej, Ahmedabad

2 ઇન્ડોર જગ્યાઓ100, 200 લોકો

ભોજનનો પ્રકાર: Multi-cuisine

ખાસ લક્ષણો: Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ

S G Highway, Ambli Bopal Road, Bodakdev, Ahmedabad

1 આઉટડોર જગ્યા800 લોકો

ભોજનનો પ્રકાર: Chinese, Indian

ખાસ લક્ષણો: સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, બાથરૂમ

2nd Floor Iscon Square, Opp. Kothawala Flats, Paldi, Ahmedabad

1 ઇન્ડોર જગ્યા70 લોકો

ખાસ લક્ષણો: બાથરૂમ

4th Floor, Ahmedabad One Mall, Opposite Vastrapur Lake, Vastrapur Road, Vastrapur, Ahmedabad

675 લોકો માટે ઇન્ડોર જગ્યા

બેઠક ક્ષમતા675 લોકો

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, વેજ₹ 450/વ્યક્તિમાંથી

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, નોન-વેજ₹ 650/વ્યક્તિમાંથી

225 લોકો માટે ઇન્ડોર જગ્યા

બેઠક ક્ષમતા225 લોકો

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, વેજ₹ 450/વ્યક્તિમાંથી

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, નોન-વેજ₹ 650/વ્યક્તિમાંથી

125 લોકો માટે ઇન્ડોર જગ્યા

બેઠક ક્ષમતા125 લોકો

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, વેજ₹ 450/વ્યક્તિમાંથી

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, નોન-વેજ₹ 650/વ્યક્તિમાંથી

ભોજનનો પ્રકાર: Indian, Chinese, Continental, Mexican, Thai

ખાસ લક્ષણો: Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ

Shaival Plaza, Above Sadbhav Imaging Center, Ellisbridge, Ahmedabad

1 ઇન્ડોર જગ્યા350 લોકો

ભોજનનો પ્રકાર: Chinese, Indian

ખાસ લક્ષણો: સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, બાથરૂમ

103, 1st Floor, Shivalik Yash Complex,132 Feet Ring Road, Naranpura, Ahmedabad

1 ઇન્ડોર જગ્યા250 લોકો

ખાસ લક્ષણો: બાથરૂમ

વધુ 20 બતાવો