ಅಹಮದಾಬಾದ್
ವಿಶೇಷತೆಗಳು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳು
ವಿವಾಹ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ
ಫೊಟೊಗ್ರಫಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ 1 ದಿನ₹25,000 – 50,000
ಮದುವೆ ಪೂರ್ವ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ₹30,000 ಯಿಂದ
ಆಲ್ಬಮ್ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ₹25,000 – 100,000
Gadani Studio
ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿ