ಅಹಮದಾಬಾದ್
ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ಶೈಲಿ
ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ, ಕ್ಯಾಂಡಿಡ್
ಇತರ ಸೇವೆಗಳು
Cinematic films
ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ
ಹೌದು
ಛಾಯಾಚಿತ್ರ ವರದಿ ಸರಾಸರಿ ವಿತರಣಾ ಸಮಯ
1 ತಿಂಗಳು
ಮಾತನಾಡುವ ಭಾಷೆಗಳು
ಇಂಗ್ಲೀಷ್, ಹಿಂದಿ, ಗುಜರಾತಿ
ವಿಶೇಷತೆಗಳು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳು
ವಿವಾಹ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ
ಫೊಟೊಗ್ರಫಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ 1 ದಿನ₹45,000 ಯಿಂದ
ಫೊಟೊ + ವೀಡಿಯೊ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ 1 ದಿನ₹80,000 ಯಿಂದ
ಮದುವೆ ಪೂರ್ವ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ₹25,000 ಯಿಂದ
ಫೊಟೊಗ್ರಫಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ 2 ದಿನಗಳು₹60,000 – 90,000
ಫೊಟೊ + ವೀಡಿಯೊ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ 2 ದಿನಗಳು₹100,000 ಯಿಂದ
ಫೊಟೊಗ್ರಫಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ 3 ದಿನಗಳು₹75,000 ಯಿಂದ
ಫೊಟೊ + ವೀಡಿಯೊ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ 3 ದಿನಗಳು₹125,000 – 180,000
ಆಲ್ಬಮ್ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ₹15,000 ಯಿಂದ
ಆಲ್ಬಂಗಳು6
Pooja + Tarun
5
Neel + Bhavika ( Chicago Pre-Wedding )
10
Films
3
Pavitra weds Mira
46
AKSHITA + RONAK
41
Ankit + Dhara ( Udaipur Pre wedding Shoot )
47
Mahi Photography
ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿ