ಅಹಮದಾಬಾದ್
ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ಶೈಲಿ
ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ, ಕ್ಯಾಂಡಿಡ್
ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ
ಹೌದು
ಉಪಕರಣ
Canon5Dmark4 full kit And Sony PXW160
ಮಾತನಾಡುವ ಭಾಷೆಗಳು
ಇಂಗ್ಲೀಷ್, ಹಿಂದಿ, ಗುಜರಾತಿ
ವಿಶೇಷತೆಗಳು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳು
ವಿವಾಹ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ
ಫೊಟೊಗ್ರಫಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ 1 ದಿನ₹50,000 – 60,000
ಮದುವೆ ಪೂರ್ವ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ₹10,000
ಆಲ್ಬಮ್ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ₹15,000 – 18,000
ಆಲ್ಬಂಗಳು3
Ring Ceremony
7
19/2/17 wedding album
11
Nikita's Wedding
9
Niket Trivedi
Nik$ Photography
ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿ