ಅಹಮದಾಬಾದ್
ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ಶೈಲಿ
ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ, ಕ್ಯಾಂಡಿಡ್
ಇತರ ಸೇವೆಗಳು
Photography, Videography, Wedding Photography, Pre-wedding Shoot, Engagements Shoot, Lifestyle Newborn, Corporate Event Shoots, Event Photography
ಫೊಟೊಗ್ರಫಿ ಅನುಭವ
7+ Years
ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ
ಹೌದು
ಪ್ರಯಾಣ ವೆಚ್ಚಗಳು
From Client Side
ಉಪಕರಣ
We Have Everything
ಛಾಯಾಚಿತ್ರ ವರದಿ ಸರಾಸರಿ ವಿತರಣಾ ಸಮಯ
2 ತಿಂಗಳು
ಶೂಟ್ ನಂತರ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕಕ್ಷಿದಾರರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಂಪಾದಿತ ಫೊಟೊಗಳನ್ನು ನೀಡುವಿರಿ?
As per clients requirement
ಮಾತನಾಡುವ ಭಾಷೆಗಳು
ಇಂಗ್ಲೀಷ್, ಹಿಂದಿ, ಗುಜರಾತಿ, ಸಿಂಧಿ
ವಿಶೇಷತೆಗಳು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳು
ವಿವಾಹ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ
ಫೊಟೊಗ್ರಫಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ 1 ದಿನ₹20,000 – 50,000
ಫೊಟೊ + ವೀಡಿಯೊ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ 1 ದಿನ₹20,000 – 60,000
ಮದುವೆ ಪೂರ್ವ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ₹20,000 – 50,000
ಫೊಟೊಗ್ರಫಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ 2 ದಿನಗಳು₹20,000 – 100,000
ಫೊಟೊ + ವೀಡಿಯೊ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ 2 ದಿನಗಳು₹20,000 – 100,000
ಫೊಟೊಗ್ರಫಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ 3 ದಿನಗಳು₹20,000 – 130,000
ಫೊಟೊ + ವೀಡಿಯೊ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ 3 ದಿನಗಳು₹20,000 – 130,000
ಆಲ್ಬಮ್ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ₹20,000 – 50,000
ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಫೊಟೊಗ್ರಫಿ, ಪ್ರತಿ ದಿನ₹20,000 – 50,000
ಕ್ಯಾಂಡಿಡ್ ಫೊಟೊಗ್ರಫಿ, ಪ್ರತಿ ದಿನ₹20,000 – 50,000
Pre-wedding Shoot₹20,000 – 50,000
The Cinematic Eye
ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿ