அஹமதாபாத் இல் உள்ள திருமணம் நடைபெறுமிடங்கள்

0

Opp. Lal Bunglow C.G Road, Ahmedabad

இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள்100 நபர்கள்

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 500/நபர் முதல்

சிறப்பு அம்சங்கள்: Wi-Fi / இணையம், புரொஜக்டர், டிவி திரைகள், குளியலறை

Balvatika, Kankaria, No.5, Mani Nagar, Ahmedabad

இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள்1200 நபர்கள்

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 350/நபர் முதல்

சமையல் வகை: Multi-cuisine

சிறப்பு அம்சங்கள்: Wi-Fi / இணையம், குளியலறை

Ramdas Road, Off SG Road, Bodakdev, Thaltej, Ahmedabad

இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள்600 நபர்கள்

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 800/நபர் முதல்

சமையல் வகை: Multi-cuisine

சிறப்பு அம்சங்கள்: Wi-Fi / இணையம், மேடை, புரொஜக்டர், டிவி திரைகள், குளியலறை, ஹீட்டிங்

Malav Talav Lavanya Society, Vasna, Ahmedabad

இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள்400 நபர்கள்

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 1,150/நபர் முதல்

சமையல் வகை: Gujarati, Kathiyawadi, Punjabi, Rajasthani, Chinese, Italian

சிறப்பு அம்சங்கள்: மேடை, புரொஜக்டர், டிவி திரைகள், குளியலறை, ஹீட்டிங்

N.H.No 8, Bareja – Kheda Highway, Goblej Near Bareja, Ahmedabad

5000 நபர்களுக்கான வெளிப்புற இடம்

இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள்5000 நபர்கள்

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 1,500/நபர் முதல்

600 நபர்களுக்கான உட்புற இடம்

இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள்600 நபர்கள்

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 1,500/நபர் முதல்

500 நபர்களுக்கான வெளிப்புற இடம்

இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள்500 நபர்கள்

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 1,500/நபர் முதல்

500 நபர்களுக்கான வெளிப்புற இடம்

இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள்500 நபர்கள்

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 1,500/நபர் முதல்

500 நபர்களுக்கான வெளிப்புற இடம்

இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள்500 நபர்கள்

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 1,500/நபர் முதல்

500 நபர்களுக்கான வெளிப்புற இடம்

இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள்500 நபர்கள்

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 1,500/நபர் முதல்

200 நபர்களுக்கான உட்புற இடம்

இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள்200 நபர்கள்

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 1,500/நபர் முதல்

சமையல் வகை: Multi-cuisine

சிறப்பு அம்சங்கள்: Wi-Fi / இணையம், மேடை, புரொஜக்டர், டிவி திரைகள், குளியலறை

Khanpur Rd, Avanika Park Society, Patel Society, Shahpur, Ahmedabad

இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள்60 நபர்கள்

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 450/நபர் முதல்

சமையல் வகை: Indian

சிறப்பு அம்சங்கள்: Wi-Fi / இணையம், மேடை, புரொஜக்டர், டிவி திரைகள், குளியலறை, ஹீட்டிங்

S.G. Highway, Nr Shanku Farm, Chandlodiya, Ahmedabad

400 நபர்களுக்கான வெளிப்புற இடம்

இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள்400 நபர்கள்

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 250/நபர் முதல்

150 நபர்களுக்கான உட்புற இடம்

இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள்150 நபர்கள்

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 250/நபர் முதல்

150 நபர்களுக்கான வெளிப்புற இடம்

இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள்150 நபர்கள்

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 250/நபர் முதல்

சமையல் வகை: Chinese, Indian

சிறப்பு அம்சங்கள்: மேடை, புரொஜக்டர், குளியலறை

D-101, Ganesh Meridian, Nr. Sola Bridge Vishwas City 1, Sola, Ahmedabad

இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள்450 நபர்கள்

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 475/நபர் முதல்

சமையல் வகை: Multi-cuisine

சிறப்பு அம்சங்கள்: Wi-Fi / இணையம், மேடை, புரொஜக்டர், டிவி திரைகள், குளியலறை

Aangan Banquet, Jodhpur Village, Jodhpur, Ahmedabad

1200 நபர்களுக்கான உட்புற இடம்

இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள்1200 நபர்கள்

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 550/நபர் முதல்

800 நபர்களுக்கான உட்புற இடம்

இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள்800 நபர்கள்

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 550/நபர் முதல்

500 நபர்களுக்கான வெளிப்புற இடம்

இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள்500 நபர்கள்

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 550/நபர் முதல்

200 நபர்களுக்கான உட்புற இடம்

இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள்200 நபர்கள்

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 550/நபர் முதல்

சிறப்பு அம்சங்கள்: மேடை, குளியலறை

Sarkhej - Gandhinagar Hwy, Shenbhai Nagar, Ahmedabad

200 நபர்களுக்கான உட்புற இடம்

இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள்200 நபர்கள்

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 800/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம்₹ 950/நபர் முதல்

70 நபர்களுக்கான உட்புற இடம்

இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள்70 நபர்கள்

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 800/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம்₹ 950/நபர் முதல்

சமையல் வகை: Multi-cuisine

சிறப்பு அம்சங்கள்: Wi-Fi / இணையம், மேடை, புரொஜக்டர், டிவி திரைகள், குளியலறை, ஹீட்டிங்

International Airport Circle, Hansol, Ahmedabad

1000 நபர்களுக்கான வெளிப்புற இடம்

இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள்1000 நபர்கள்

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 1,050/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம்₹ 1,200/நபர் முதல்

200 நபர்களுக்கான உட்புற இடம்

இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள்200 நபர்கள்

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 1,050/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம்₹ 1,200/நபர் முதல்

100 நபர்களுக்கான உட்புற இடம்

இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள்100 நபர்கள்

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 1,050/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம்₹ 1,200/நபர் முதல்

சமையல் வகை: Indian, Continental, Oriental, Gujarati

சிறப்பு அம்சங்கள்: Wi-Fi / இணையம், மேடை, புரொஜக்டர், டிவி திரைகள், குளியலறை, ஹீட்டிங்

Beside Lavanya Society, Nr.Dr. Jivraj Mehta Hospital, Vasna, Ahmedabad

இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள்1000 நபர்கள்

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 500/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம்₹ 600/நபர் முதல்

சமையல் வகை: Mulyi-cuisine

சிறப்பு அம்சங்கள்: மேடை, குளியலறை

Judges Bungalow Road, Off S.G. Road, Ahmedabad

500 நபர்களுக்கான உட்புற இடம்

இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள்500 நபர்கள்

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 1,050/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம்₹ 1,200/நபர் முதல்

90 நபர்களுக்கான உட்புற இடம்

இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள்90 நபர்கள்

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 1,050/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம்₹ 1,200/நபர் முதல்

70 நபர்களுக்கான உட்புற இடம்

இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள்70 நபர்கள்

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 1,050/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம்₹ 1,200/நபர் முதல்

சமையல் வகை: Multi-cuisine

சிறப்பு அம்சங்கள்: Wi-Fi / இணையம், மேடை, புரொஜக்டர், டிவி திரைகள், குளியலறை, ஹீட்டிங்

Devansh Complex, 1st Floor, 75, Brahmkshatriya Society, Gujarat College Rd, Ellisbridge, Ahmedabad

400 நபர்களுக்கான உட்புற இடம்

இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள்400 நபர்கள்

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 275/நபர் முதல்

250 நபர்களுக்கான உட்புற இடம்

இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள்250 நபர்கள்

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 275/நபர் முதல்

சமையல் வகை: Chinese, Indian

சிறப்பு அம்சங்கள்: மேடை, புரொஜக்டர், குளியலறை

Sardar Patel Ring Road, Gandhinagar Highway, Chandkheda, Ahmedabad

இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள்800 நபர்கள்

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 350/நபர் முதல்

சமையல் வகை: Continental, Chinese, Mexican, Punjabi, Kathiawadi, Rajashthani

சிறப்பு அம்சங்கள்: மேடை, குளியலறை

3rd floor, Shivalik Arcade, Prahlad Nagar Road, Prahlad Nagar, Ahmedabad

700 நபர்களுக்கான வெளிப்புற இடம்

இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள்700 நபர்கள்

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 610/நபர் முதல்

250 நபர்களுக்கான உட்புற இடம்

இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள்250 நபர்கள்

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 610/நபர் முதல்

சிறப்பு அம்சங்கள்: Wi-Fi / இணையம், குளியலறை

Sarkhej-Gandhinagar Highway, Gota Vasant Nagar, Ognaj, Ahmedabad

500 நபர்களுக்கான வெளிப்புற இடம்

இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள்500 நபர்கள்

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 750/நபர் முதல்

125 நபர்களுக்கான உட்புற இடம்

இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள்125 நபர்கள்

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 750/நபர் முதல்

சமையல் வகை: Chinese, Indian

சிறப்பு அம்சங்கள்: மேடை, புரொஜக்டர், குளியலறை

22, Ashram Road, Tilak Nagar Society, Sorabji Compound, Sardar Colony, Ahmedabad

இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள்200 நபர்கள்

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 400/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம்₹ 550/நபர் முதல்

சமையல் வகை: Indian, South Indian, Punjabi, Continental

சிறப்பு அம்சங்கள்: மேடை, புரொஜக்டர், டிவி திரைகள், குளியலறை

Sarkhej Gandhinagar Road, Ahmedabad

2500 நபர்களுக்கான உட்புற இடம்

இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள்2500 நபர்கள்

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 1,000/நபர் முதல்

500 நபர்களுக்கான உட்புற இடம்

இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள்500 நபர்கள்

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 1,000/நபர் முதல்

சிறப்பு அம்சங்கள்: Wi-Fi / இணையம், மேடை, புரொஜக்டர், டிவி திரைகள், குளியலறை

Akshar 111 Opp Radha Swamy Satsang, McDonald Building, Gandhi Nagar Highway, Ahmedabad

இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள்600 நபர்கள்

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 255/நபர் முதல்

சமையல் வகை: Chinese, Indian

சிறப்பு அம்சங்கள்: மேடை, புரொஜக்டர், குளியலறை

மேலும் 20 ஐக் காண்பி